Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | EN
Sfeer Innovation

Bepaal uw beleggingsstrategie en analyseer welke beslissingen uw performance beïnvloeden

Vermogensbeheerders

Financiële, economische en demografische ontwikkelingen dwingen vermogensbeheerders om een duidelijke beleggingsstrategie te bepalen welke consistent is met de afgesproken doelen en vastgestelde risicotolerantie van de vermogenseigenaar, en gebaseerd is op solide portefeuillemanagementprincipes. Het vinden van de juiste balans tussen de belangen van de verschillende partijen vormt de basis van goede risicobeheer. Dit vraagt om een systematische benadering beginnend met het identificeren van de strategische doelen, passende risicomaatstaven en juiste risicobudget, en leidend tot de meest geschikte beleggingsstrategie. Ortec Finance is drie decennia lang nauw verbonden met de vermogensbeheerwereld en biedt wiskundige modellen en qualitatief hoogwaardige advies bij het opzetten of evalueren van een werkbaar risicomanagementbeleid.

De belanghebbenden en toezichthouder vereisen steeds meer inzicht in het gehele beleggingsproces en in de performance van de vermogensbeheerder. Zij vereisen betrouwbare ex-post risico- en rendementsanalyses die helder aangeven hoe de beleggingen hebben gepresteerd. Een wezenlijk onderdeel van performanceanalyse is het nauwkeurig bepalen van de bijdrage van de asset classes, sectoren en zelfs de individuele securities aan het risico en rendement van een beleggingsportefeuille. Het meten en attribueren van performance toont immers aan welke beslissingen op een risicogecorrigeerde basis consistent waarde toevoegen, en welke niet. Zo kunnen de sterke en zwakke punten van een beleggingsorganisatie worden geïdentificeerd, een belangrijke stap in het managen van performance.