Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | DE | EN
Sfeer Solutions

Naar een robuust risicomanagementbeleid met ALM en scenario-analyse

Verzekeraars

Succesvolle verzekeraars spelen vlot in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement, verslaglegging en toezicht. Recente voorbeelden van zulke ontwikkelingen zijn Solvency II, de marktwaardering van verplichtingen, International Financial Reporting Standards (IFRS) en Market-Consistent Embedded Value (MCEV). Toenemende concurrentie tussen verzekeraars in combinatie met de aanhoudende economische onrust maken een integraal en robuust beleid nog meer noodzakelijk.

Met ons geavanceerde Asset Liability Management (ALM) systeem kunnen verzekeraars deze uitdagingen het hoofd bieden en vertalen naar een beleid dat beter past bij het huidige economische klimaat. De kern van ALM wordt gevormd door het concept van scenario-analyse voor het modelleren van alle relevante risicodrijvers. Onze Dynamic Scenario Generator (DSG) modelleert consistent marktgedrag (conjunctuurcycli) in de prijzen van activa, rentecurves en volatiliteit in de verschillende regio's en valuta's. Verzekeraars zijn hierbij veelal onder de indruk van ons vermogen om (onder andere) gedetailleerde staartrisico’s te modelleren en het waarderen van opties en garanties te incorporeren in een scenario context.

Veel verzekeraars maken al gebruik van de expertise en professionele ALM systemen van Ortec Finance. Onze klantenkring groeit gestaag en bestaat uit diverse nationale en internationale levens-, schade- en zorgverzekeraars. Wij ondersteunen hen met onze systemen en software, maar geven daarnaast advies met betrekking tot complexe waarderings- en beleidskwesties. Bovendien helpt ons performance-evaluatiesysteem cliënten in het meten, rapporteren en evalueren van de beleggingsresultaten, en besteden we veel aandacht aan heldere en open communicatie.