Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | EN
Sfeer Pensions

De sleutel tot goed pensioenrisicomanagement

Pensioenfondsen

De pensioenvoorziening in veel ontwikkelde landen is onderhevig aan structurele veranderingen als gevolg van financiële, economische en demografische ontwikkelingen. Verder worden pensioenfondsen geconfronteerd met veranderingen in regelgeving met betrekking tot minimale solvabiliteitseisen en de communicatie met deelnemers. Deze ontwikkelingen hebben een enorme impact en dwingen pensioenfondsen om het strategische beleid te herzien.

Scenario lines

Het vinden van de juiste balans tussen de belangen van de diverse partijen en de passende beleggingsstrategie is de sleutel tot goed pensioenrisicomanagement. Daarnaast dienen pensioenfondsen in controle te zijn en in staat om de huidige beleggingsportefeuilles te monitoren lijn met de strategische doelen en risicolimieten. Gebaseerd op jarenlange ervaring en grensverleggende technologieën, biedt Ortec Finance de ideale oplossingen om pensioenfonden te helpen met de uitdagingen waarvoor zij staan.

dinsdag 31 januari 2017

Ortec Finance Pensioenthema’s 2017

Ook in 2017 staan Nederlandse pensioenfondsen weer voor een groot aantal uitdagingen. De omstandigheden waaronder bestuurders beslissingen moeten nemen over bijvoorbeeld de toekomst, financiële opzet en governance van een fonds veranderen continu. In Pensioenthema’s 2017 behandelen wij verschillende thema’s en uitdagingen die centraal staan binnen deze veranderende omstandigheden.

Lees meer

Leaflet ALM

GLASS

GLASS simuleert de korte- en langetermijneffecten van strategische investeringsbeslissingen en verbetert zo het financiële beslissingsproces.