Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | EN

Research

Sinds de oprichting in 1981 heeft Ortec Finance veel tijd en energie gestoken in praktijkgericht onderzoek. Al onze onderzoeksactiviteiten zijn gecentraliseerd binnen het Ortec Finance Research Center. Bijna alle onderzoekers van het Research Centre zijn gepromoveerd in de economie, finance, econometrie of wiskunde. Het Research Center vormt een brug tussen Ortec Finance en de onderzoekswereld. Het Research Center voert innovatief en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek uit met een sterk praktijkgerichte focus. De onderzoeksresultaten worden aangewend voor de verdere ontwikkeling van de Ortec Finance modellen en oplossingen.

De belangrijkste doelstellingen van het Research Center zijn:

  • Ortec Finance ondersteunen door de resultaten en kennis van praktisch toepasbaar in- en extern (wetenschappelijk) onderzoek aan te wenden om de kwaliteit van Ortec Finance oplossingen en producten te verhogen
  • De resultaten en kennis van Ortec Finance oplossingen, producten en onderzoek delen met (potentiële) klanten en de financiële wetenschappelijke onderzoekswereld met als doel transparantie en discussie te bevorderen gericht op het verbeteren van onze modellen en oplossingen en uiteindelijk de financiële beslissingen van onze klanten

Het Research Center draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek conform een jaarlijks onderzoeksplan. Ortec Finance publiceert haar onderzoeksresultaten in working papers en in externe wetenschappelijke artikelen en journals. Onze onderzoekers spreken regelmatig op seminars en conferenties en onderhouden contacten met andere wetenschappelijke instituten zoals Inquire Europe, Netspar en universiteiten.

Universiteiten

Diverse Ortec Finance medewerkers zijn verbonden aan Nederlandse universiteiten. Zij doceren en publiceren op regelmatige basis onderzoeksresultaten.

Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

Marc Francke, Hoofd Real Estate Research bij het Ortec Finance Research Center, is hoogleraar Real Estate Valuation bij de sectie Real Estate Finance van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Johan Conijn, Directeur Real Estate Management, is bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en is verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate.

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

Hens Steehouwer, Managing Director Research, is verbonden aan het Econometrisch Instituut.

Rijksuniversiteit Groningen

University of Groningen

Bert Kramer, Manager Research, is verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.