Hoofdmenu


Zoek


Contact

NL | DE | EN
Sfeer Solutions

Korte- en langetermijneffecten van strategische investeringsbeslissingen

GLASS is een oplossing die asset- en liabilityscenario’s genereert. GLASS simuleert de korte- en langetermijneffecten van strategische investeringsbeslissingen en verbetert zo het financiële beslissingsproces. De oplossing ondersteunt ALM-analyses, het monitoren van kortetermijnrisico’s, het optimaliseren van uw investeringsbeleid en het ontleden van risicofactoren. GLASS houdt rekening met de hele balans en creëert consistente toekomstverwachtingen voor assets, liabilities en alle beleidsinstrumenten. Zo krijgen onze klanten een duidelijker beeld van de risico’s en rendementen die hun beslissingen opleveren.